Indane-1-acetic acid, 97%

Nr CAS: 38425-65-9
Nr katalogowy: H66601
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H66601 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–1-H-1–2-O-2-

Masa cząsteczkowa: 176.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar