Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane, 99%

Nr CAS: 7647-01-0
Nr katalogowy: A16935
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16935 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ClH

Masa cząsteczkowa: 36.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H303-H331-H314-H318-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar