Hafnium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 13709-52-9
Nr katalogowy: 45061
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45061 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HfF-4-

Masa cząsteczkowa: 254.48

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar