Gold nanoparticles, 80nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 553nm absorption

Nr CAS: 7440-57-5
Nr katalogowy: J67109
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67109 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar