Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 13818-75-2
Nr katalogowy: 43673
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43673 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: GdBr-3-

Masa cząsteczkowa: 396.96

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar