G418 disulfate, Cell Culture Reagent

Nr CAS: 108321-42-2
Nr katalogowy: J62671
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J62671 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–0-H-4–0-N-4-O-1–0-•2H-2-SO-4-

Masa cząsteczkowa: 692.71

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar