Fullerene powder, 99.5% C{60}

Nr CAS: 99685-96-8
Nr katalogowy: 39722
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39722 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar