Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, >60% SWNT

Nr CAS: 308068-56-6
Nr katalogowy: 44501
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44501 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar