Ethyl acetate, ACS, 99.5+%

Nr CAS: 141-78-6
Nr katalogowy: 31344
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 31344 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-8-O-2-

Masa cząsteczkowa: 88.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar