Erbium(III) chloride hydrate, REactonĺ¨, 99.99% (REO)

Nr CAS: 19423-85-9
Nr katalogowy: 11305
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11305 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ErCl-3-•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 273.62(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar