Dimethylamine, 2M in THF

Nr CAS: 124-40-3
Nr katalogowy: H27665
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H27665 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-7-N

Masa cząsteczkowa: 45.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H333-H314-H318-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar