Cyclohexane, HPLC Grade, 99.9+%

Nr CAS: 110-82-7
Nr katalogowy: H26081
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26081 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–2-

Masa cząsteczkowa: 84.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H313-H315-H336-H304-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar