Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 99% min

Nr CAS: 34946-82-2
Nr katalogowy: 40133
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40133 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cu(CF-3-SO-3-)-2-

Masa cząsteczkowa: 361.68

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar