Copper(II) sulfate, anhydrous, 98%

Nr CAS: 7758-98-7
Nr katalogowy: A13986
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13986 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CuO-4-S

Masa cząsteczkowa: 159.6

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P305+P351+P338-P301+P312a-P321-P332+P313-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar