Copper(II) bromide, 99%

Nr CAS: 7789-45-9
Nr katalogowy: A16335
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16335 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CuBr-2-

Masa cząsteczkowa: 223.36

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar