Copper powder, -100 mesh, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7440-50-8
Nr katalogowy: 584
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 584 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar