Concanavalin A

Nr CAS: 11028-71-0
Nr katalogowy: J61221
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J61221 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar