Cobalt(II) chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)

Nr CAS: 7646-79-9
Nr katalogowy: 13665
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13665 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Co

Masa cząsteczkowa: 129.84

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H334-H317-H341-H350-H360-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P201-P261-P280-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar