Cobalt(II) chloride, 0.5M aq. soln.

Nr CAS: 7791-13-1
Nr katalogowy: J63246
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J63246 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Co

Masa cząsteczkowa: 129.84

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317-H341-H350-H360-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P201-P261-P280-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar