Cobalt(II) acetate, anhydrous, Co 32% min.

Nr CAS: 71-48-7
Nr katalogowy: 23138
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 23138 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-6-CoO-4-

Masa cząsteczkowa: 177.02

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H334-H317-H341-H350-H360-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P273-P308+P313-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar