Cobalt single crystal disc, 10mm (0.39in) dia, 2-3mm (0.08-0.1in) thick, (0001) orientation, ĺ±0.5ĺˇ

Nr CAS: 7440-48-4
Nr katalogowy: 13570
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13570 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317-H413

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar