Citrate, 0.5M buffer soln., pH 3.5

Nr CAS: 4/3/32
Nr katalogowy: J61690
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J61690 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P305+P351+P338-P310a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar