Chromium(III) oxide, 99.6% (metals basis)

Nr CAS: 1308-38-9
Nr katalogowy: 36258
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36258 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cr-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 151.99

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280g-P304+P340-P301+P312a-P321-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar