CHES, 0.5M buffer soln, pH 8.5

Nr CAS: 103-47-9
Nr katalogowy: J61492
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J61492 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar