Cesium bromide, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7787-69-1
Nr katalogowy: 87639
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 87639 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BrCs

Masa cząsteczkowa: 212.81

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar