Cephalexin hydrate, 97+%

Nr CAS: 15686-71-2
Nr katalogowy: J63172
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J63172 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–6-H-1–7-N-3-O-4-S•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 347.39(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar