Calcium molybdenum oxide, 99%

Nr CAS: 7789-82-4
Nr katalogowy: 43686
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43686 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CaMoO-4-

Masa cząsteczkowa: 200.01

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar