Cadmium single crystal, 15mm (0.59in) dia, 50mm (2.0in) long, (111) orientation, ĺ±2ĺˇ

Nr CAS: 7440-43-9
Nr katalogowy: 13330
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13330 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H350

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P301+P310-P320-P361-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar