Boron tribromide, 99% min

Nr CAS: 10294-33-4
Nr katalogowy: 35846
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35846 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BBr-3-

Masa cząsteczkowa: 250.52

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H330-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar