Boron oxide, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 1303-86-2
Nr katalogowy: 41786
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41786 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: B-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 69.62

Zwroty wskazujące zagrożenie: H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P202-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar