Boron nitride

Nr CAS: 10043-11-5
Nr katalogowy: 40607
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40607 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BN (cubic)

Masa cząsteczkowa: 24.82

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar