Borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Nr CAS: 1330-43-4
Nr katalogowy: J62125
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J62125 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P202-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar