Borane-dimethyl sulfide complex, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 13292-87-0
Nr katalogowy: 42967
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42967 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-9-BS

Masa cząsteczkowa: 75.97

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H260-H301-H314-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar