Blasticidin S hydrochloride, 10 mg/ml in HEPES buffer, sterile-filtered

Nr CAS: 37877
Nr katalogowy: J67216
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67216 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264-P270-P301+P312a-P330-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar