Beryllium Ultrathin foil, 1 micron thick, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-41-7
Nr katalogowy: 40709
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40709 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H330-H315-H319-H317-H350-H335-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar