Antimony(III) fluoride, 98%

Nr CAS: 7783-56-4
Nr katalogowy: A14068
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14068 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SbF-3-

Masa cząsteczkowa: 178.75

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H331-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280h-P301+P310a-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar