Ammonium hydrogen phosphate, 98%

Nr CAS: 7783-28-0
Nr katalogowy: A17416
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A17416 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-9-N-2-O-4-P

Masa cząsteczkowa: 132.06

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar