Ammonium dihydrogen phosphate, 98%

Nr CAS: 7722-76-1
Nr katalogowy: A15283
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A15283 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NH-4-H-2-PO-4-

Masa cząsteczkowa: 115.03

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar