Ammonium carbonate, NH3 ca 30%

Nr CAS: 506-87-6
Nr katalogowy: A13955
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13955 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-8-N-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 96.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar