Aluminum nickel isopropoxide, 99.9% (m.b.), 10% w/v in isopropanol, packaged under Ar in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 70504-57-3
Nr katalogowy: 42376
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42376 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ni[Al(OCH(CH-3-)-2-)-4-]-2-

Masa cząsteczkowa: 584.92

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H319-H317-H351-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar