Aluminum iodide, 95%

Nr CAS: 7784-23-8
Nr katalogowy: 30714
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 30714 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: AlI-3-

Masa cząsteczkowa: 407.69

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar