Aluminum fluoride, anhydrous, 99.5%

Nr CAS: 7784-18-1
Nr katalogowy: 36335
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36335 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: AlF-3-

Masa cząsteczkowa: 83.98

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar