Acrylamide, 98+%

Nr CAS: 29007
Nr katalogowy: A17157
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A17157 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-2-=CHCONH-2-

Masa cząsteczkowa: 71.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H312-H332-H315-H319-H317-H340-H350-H361-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar