Acetyl chloride, 99+%

Nr CAS: 75-36-5
Nr katalogowy: 43262
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43262 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-3-ClO

Masa cząsteczkowa: 78.5

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar