Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 27522
Nr katalogowy: 43166
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43166 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-CN

Masa cząsteczkowa: 41.05

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H312-H332-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar