4-Trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 97%

Nr CAS: 163295-75-8
Nr katalogowy: H26395
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26395 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-6-ClF-3-O-2-S

Masa cząsteczkowa: 258.65

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar