4-Methyl-2-pentanone, HPLC Grade, 99+%

Nr CAS: 108-10-1
Nr katalogowy: 43170
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43170 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–2-O

Masa cząsteczkowa: 100.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H332-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar