4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF

Nr CAS: 13139-86-1
Nr katalogowy: H54317
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H54317 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-7-BrMgO

Masa cząsteczkowa: 211.34

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar