4-Isopropylthiazole-2-carboxylic acid, 97%

Nr CAS: 300831-06-5
Nr katalogowy: H66216
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H66216 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-9-NO-2-S

Masa cząsteczkowa: 171.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar