4-Fluorobenzotrichloride, 98%

Nr CAS: 402-42-6
Nr katalogowy: L04560
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L04560 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-4-Cl-3-F

Masa cząsteczkowa: 213.47

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H314-H318-H402-H412

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar